ADUNAREA GENERALA

Adunarea generala are urmatoarele atributii principale:
a) aproba darea de seama anuala asupra activitatii comitetului executiv al asociatiei de proprietari, raportul comisiei de cenzori si raportul exercitiului bugetar, acordand anual descarcare de gestiune comitetului executiv si celui care exercita administrarea condominiului, in masura in care cei in cauza nu se fac vinovati de lipsuri in gestiune sau de alte fapte care implica raspunderi materiale ori penale; adopta si amendeaza bugetele de venituri si cheltuieli, precum si fondul de rulment, daca acesta se constituie; valideaza rectificari ale bugetului de venituri si cheltuieli;
b) adopta sau amendeaza deciziile, regulile si regulamentele asociatiei de proprietari;
c) hotaraste cu majoritate de voturi din numarul membrilor prezenti asupra necesitatii constituirii fondului de rulment, fondului de reparatii si a altor fonduri speciale, in conditiile legii;
d) hotaraste cu acordul a cel putin doua treimi din numarul membrilor asociati modificarile ulterioare ale statutului asociatiei de proprietari si/sau ale acordului de asociere;
e) hotaraste asupra: naturii si volumului mijloacelor materiale si banesti necesare desfasurarii activitatii asociatiei de proprietari; modului de folosire a mijloacelor banesti, sumele pana la care comitetul executiv poate angaja cheltuieli in numele asociatiei de proprietari si limita maxima sau cuantumul sumelor ce se pot retine in casa proprie pentru efectuarea platilor curente (plafonul de casa);
f) hotaraste modul de asigurare a administrarii condominiului de catre o persoana fizica sau juridica;
g) hotaraste volumul serviciilor necesare a fi efectuate pentru buna functionare a condominiului;
h) hotaraste asupra cuantumului salariilor, indemnizatiilor si premiilor pentru personalul angajat cu contract individual de munca sau cu conventie civila de prestari de servicii, membri sau nemembri ai asociatiei de proprietari, si asupra valorii de contractare (procent, criterii si altele asemenea), in cazul in care managementul cladirii este asigurat de persoane juridice; hotaraste care dintre functiile din structura organizatorica a asociatiei de proprietari pot fi salarizate;
i) hotaraste asupra acordarii unor drepturi banesti membrilor asociatiei de proprietari, alesi sau nu in structura organizatorica a asociatiei, care desfasoara activitati lucrative folositoare acesteia;
j) hotaraste asupra duratei celor care locuiesc temporar, veniti in vizita, sau care presteaza activitati gospodaresti in timpul zilei, precum si asupra perioadei de la care proprietarii, respectiv chiriasii, pot solicita, in scris, scutirea de la plata cheltuielilor pe persoana;
k) la constituirea asociatiei de proprietari, hotaraste numarul membrilor comitetului executiv si ai comisiei de cenzori, precum si durata mandatelor acestora;
l) alege, dintre membrii asociatiei de proprietari, comitetul executiv al asociatiei, validandu-l dintre acestia pe presedinte;
m) alege, dintre membrii asociatiei de proprietari, comisia de cenzori sau hotaraste delegarea atributiilor comisiei de cenzori unor persoane fizice sau juridice, asociatii ori agenti economici specializati, pe baza de contract;
n) revoca, atunci cand este cazul, oricare dintre membrii comitetului executiv sau ai comisiei de cenzori, alegand un succesor pentru ocuparea locului vacant, prin votul majoritatii simple a celor prezenti;
o) hotaraste termenul si forma de plata a cotelor de contributie a membrilor asociatiei de proprietari;
p) valideaza sistemul de penalizari stabilit de comitetul executiv al asociatiei de proprietari;
r) hotaraste cu votul tuturor membrilor asociatiei de proprietari asupra necesitatii angajarii de credite bancare pentru indeplinirea scopurilor asociatiei de proprietari si modul de garantare a acestora;
s) hotaraste cu votul tuturor membrilor asociatiei de proprietari asupra participarii cu capital la constituirea de agenti economici sau asupra oportunitatii cumpararii ori preluarii in locatie de gestiune a spatiilor comerciale situate la parterul condominiului; de asemenea, decide, cu acelasi numar de voturi, asupra cumpararii de apartamente sau de spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta, din cadrul condominiului, de la persoane fizice sau juridice, membre ale asociatiei de proprietari, in scopul eficientizarii activitatii acesteia; hotaraste destinatia spatiilor cumparate sau preluate de asociatia de proprietari;
t) hotaraste cu votul tuturor membrilor asociatiei de proprietari preluarea in administrare, concesiune sau inchiriere a terenurilor aferente condominiului;
u) adopta masuri sau programe sociale privind ajutorarea familiilor nevoiase, membre ale asociatiei de proprietari, pe perioade limitate; adopta programe de instruire si constientizare a proprietarilor asupra importantei folosirii rationale a utilitatilor (apa, curent electric, gaze naturale si altele asemenea);
v) hotaraste cu votul a doua treimi dintre membrii asociatiei de proprietari schimbarea instalatiilor comune precum: incalzirea centrala, boilerele cu apa calda, rezervoarele cu apa, lifturile si alte dotari de amploare similara;
x) adopta masuri privind conditiile ce trebuie indeplinite de detinatorii de animale de casa din cadrul condominiului.
Discutiile si hotararile adunarii generale se consemneaza intr-un registru de procese-verbale, care se pastreaza la presedintele asociatiei de proprietari; procesulverbal se va semna de toti membrii participanti.

ESTI PRESEDINTE SI CAUTI UN ADMINISTRATOR ?
Contacteaza-ne telefonic sau prin email si te informam de serviciile pe care le ofera firma noastra.

BUCURA-TE DE TRANSPARENTA
Acceseaza tabelul de cheltuieli si arhiva direct de pe site-ul nostru. Vei intelege mai usor cum se fac repartizarile, vei tine sub control situatia platilor efectuate.

EFICIENT SI DE INCREDERE
Paracora este complet de incredere. Suntem transparenti in activitatea prestata. In plus, prin colaborarea noastra cu alte firme specializate pe diferite domenii de activitate, va putem furniza servicii conexe de calitate superioara, putand garanta pentru calitatea si seriozitatea executarii lucrarilor conexe.

 

LEGISLATIE
- Ordin Nr. 343 din 13 iulie 2010
- Legea nr. 90 din 07/12/1996 - Legea protectiei muncii
- Lege nr. 325 din 14.08.2006 - Legea serviciului public de alimentare cu energie termica
- LEGE nr.114 din 11 octombrie 1996 - Legea locuintei
- Lege nr. 61 din 27/09/1991
- Legea 230 din 6 iulie 2007
- HG 1588/2007 - Norme de aplicare la Legea 230/2007
- HG 400 din 2003 Norme metodologice

DEFINITII
Presedinte
Comisia de Cenzori
Adunarea Generala
Administratorul
Locatarul

PROGRAM LUCRU
LUNI - VINERI : 08.00 - 17.00

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player